مشاهده فیش حقوق و دستمزد کارکنان و اساتید

دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس


      

همکاران گرامی : فیش حقوقی آبان ماه 1399 قابل دریافت می باشد


 سال         :      

   ماه            :         

   کد ملی (بدون خط تیره)          :

   شماره حساب بانکی             :  

  کلمه عبور (پیش فرض 1234)   :
  لطفاً پس از اولین ورود به سایت حتماً رمز عبورتان را تغییر دهید

       
                                                                 
                                          

اداره کل امور مالی - اداره تدوین روشهای مالی و هدایت طرح جامع